Home

SK I EN I UA


Knižnicou vecí chceme prispieť svojou troškou k ochrane životného prostredia. Mnoho vecí chceme vlastniť, vlastníme alebo uvažujeme o kúpe a pritom nepozeráme na dopady výroby jednotlivých produktov alebo na skutočnú potrebu ich vlastnenia a využívania. Niekedy si vec kúpime a leží nám po zvyšok svojej životnosti len tak v skrini alebo v zásuvke, pritom niekto iný si takýto výrobok nemôže dovoliť a potrebuje ho.


Knižnicou vecí sa snažíme pomôcť zmeniť kolobeh života týchto vecí a produktov, zmeniť predstavu o používaní a potrebe vlastniť a priniesť princípy zdieľanej ekonomiky do prostredia v ktorom pracujeme a žijeme. Preto neváhajte, vstúpte do našej knižnice vecí a smelo si vyberte.

Rovnako by sme chceli vytvoriť komunitu ľudí, ktorých knižnica vecí spája a vedia si požičať, pomôcť aj navzájom mimo možností knižnice vecí, keďže všetko sa k nám nezmestí.


Ďakujeme všetkým ktorý nám pomohli, špeciálne program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, Iuventa Slovenský inštitút mládeže a CUBE studio.

(Všetky poplatky vyzbierané pre knižnicu a v rámci knižnice vecí pokrývajú náklady na prevádzku našej pobočky, na ďalšie aktivity knižnice a tvorbu rezervy. Akýkoľvek zisk sa reinvestuje do rozvoja. Zakladatelia projektu nie sú za svoju prácu finančne odmeňovaní.)


____________________________________________________en________________________________________________________ Our Library of Things' mission is to protect the environment by making borrowing better than buying. We, as consumers, want to own many things. Simultaneously, we do not consider the effects of individual production and our real needs. Sometimes we buy something but don’t use it, and it just takes place in our apartments or garages. At the same time, someone else can't afford such a product but needs it. 


We try to change things and products' life cycle and present a new idea of ​​using, implement the sharing economy principles through the Library of Things. Therefore, do not hesitate, enter our Library of Things and find useful items for yourself.

We want to create a community of people, whose Library of Things connects; a friendly space that lends out useful items and teaches how to use them, learn skills through events. 


Thank you everyone for helping us, especially Erasmus+ and the European Solidarity Corps programs, Slovak Youth Institute “IUVENTA” and CUBE studio.


(All fees collected for Library and within Library of Things cover the costs of operating our branch, other Library activities, and creating a reserve. Any profit is reinvested in development. The founders of the project are not financially rewarded for their work.)


____________________________________________________ua________________________________________________________
Філософи, зокрема Ж. Бодріяр, називають сучасне суспільство “цивілізацією сміттєвого кошика” через зростання рівня марнотратства. Логіка капіталізму постійно стимулює все нові і нові запити суспільства, збільшуючи виробництво товарів споживання. Бездумне споживання охопило всі сфери життя людини – від продуктів харчування до гаджетів.

Натомість ми пропонуємо переосмислити звичні патерни нашої поведінки і зробити вибір радше щодо випозичення, ніж купівлі. Як замість того, аби витратити гроші на абсолютно новісіньку річ, яка, в хорошому випадку, знадобиться вам двічі чи тричі, позичити її? Таким чином ви не тільки зекономите гроші та збережете свій особистий простір від непотребу, але й зможете запобігти появі нового сміття.

Місія нашої Бібліотеки – популяризувати практику випозичення речей на противагу купівлі нових. Також ми хочемо створити на базі Бібліотеки спільноту людей, об’єднаних ідеєю свідомого споживання; місце, де б кожен міг ділитися власним досвідом, навчати і вчитись.

Своє місце у нетрях Інтернету Бібліотека речей знайшла на платформі “Lend engine.”

Ми хочемо подякувати усім за допомогу і співпрацю у створенні Бібліотеки. Особливу подяку висловлюємо програмам Erasmus+ та European Solidarity Corps, Словацькому інституту молоді “IUVENTA” та студії “CUBE.”

(Усі фінансові внески для Бібліотеки покривають витрати на її функціонування. Будь-який прибуток вкладається в її розвиток. Засновники та учасники не отримують фінансової винагороди за свою роботу.)
...