Cancel Borrow / reserve:

Multidetektor Bosch Truvo

Contains:
Upozornenie:
- Nepracujte s týmto meracím prístrojom v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý, prípadne výbušný prach.
- Merací prístroj nemôže technologicky podmienene garantovať stopercentnú bezpečnosť. Aby ste vylúčili riziká, poistite sa pred každým vŕtaním, pílením alebo frézovaním do stien, stropov alebo podláh inými zdrojmi informácií, ako stavebné plány, fotografie z danej fázy stavby atď.
- Počas merania dávajte pozor na dostatočné uzemnenie.

Návod na obsluhu -
https://cdn.hornbach.sk/data/shop/D04/001/780/491/400/380/6132443_Doc_01_SK_20180719201654.pdf

User manual in English -
https://www.manualsearcher.com/bosch/truvo/manual

Fee: € 2.00 per borrow

Available
Condition: A - As new
Brand: Bosch
Code: LOT2021-05

Merací prístroj je určený na hľadanie železných kovov (napr. výstužová oceľ), neželezných kovov (napr. medené rúry) a vedení pod napätím uložených v stenách, stropoch a podlahách.

PARAMETRE
- 70 mm oceľ
- 60 mm meď
- 50 mm medené káble pod napätím
- nezistí drevo
automatická kalibrácia

OBSAH BALENIA
- merací prístroj
- užívateľský manuál
- baterky (po predchádzajúcom používateľovi)
- plechový obal

Log in to borrow or reserveKnižnica vecí Malý Berlín
...